Alles
Óngerwaeg reist door heel Limburg op zoek naar de mooiste verhalen. We willen weten wat de Limburgers doen en vooral waarom zij dat doen. Verhalen liggen op straat en wij gaan ze zoeken en vinden. nl
Een aandoenlijk tafereeltje; opa aan de wandel met de kleinzoon en het hondje. De twee vermaken zich opperbest en we ervaren maar weer eens dat je als grootouder vooral geniet van het jonge grut. Als we langs een huis wandelen, wordt onze aandacht getrokken door enkele heren die geheimzinnig doen over een afgedekt bouwsel. Dat wordt een 'waterpartij', krijgen we te horen. Veel interessanter nog is hun verhaal over deze streek, waarin ze stuk voor stuk diep geworteld zijn!nl