Alles
OBA Live is een Radio-talkshow met gasten, discussie en commentaren over cultuur, politiek, wetenschap en moraal. Er is veel aandacht voor literatuur, film en theater. Elke werkdag tussen 19.00-20.00 uur rechtstreeks met publiek vanaf de 4e etage van de Openbare Bibliotheek (OBA) in Amsterdam. OBA Live is gratis toegankelijk voor publiek. Iedereen is van harte welkom!nl
Hoofdgast: Ko Colijn over de rol van defensie in een wereld met nieuwe dreigingen. Hoe draagt de dood van de twee in Mali gesneuvelde militairen bij aan onze veiligheid? Ko Colijn schetst hoe oorlogsdreiging is veranderd in de afgelopen 175 jaar. Van vijandelijke staten hebben we sinds de Koude Oorlog steeds minder te vrezen. Nu komt de dreiging van non state actors als IS, Al Qaeda en het Leger van de Heer. Is het leger nog het geëigende instituut om die dreiging weg kan nemen? Professor Ko Colijn is journalist, politicoloog en directeur van Instituut Clingendael.nl