Alles
OBA Live is een Radio-talkshow met gasten, discussie en commentaren over cultuur, politiek, wetenschap en moraal. Er is veel aandacht voor literatuur, film en theater. Elke werkdag tussen 19.00-20.00 uur rechtstreeks met publiek vanaf de 4e etage van de Openbare Bibliotheek (OBA) in Amsterdam. OBA Live is gratis toegankelijk voor publiek. Iedereen is van harte welkom!nl
Hoofdgast is Geert Corstens over zijn boek De rechtsstaat moet je leren. We horen al jaren dat de rechtsstaat onder druk staat. Hoe is dat in de praktijk te merken? Welke afwegingen moeten rechters maken en hoe doen zij dat? Geert Corstens is tot 1 november 2014 president van de Hoge Raad der Nederlanden. Daarvoor was hij onder meer officier van justitie in Arnhem, hoogleraar straf(proces)recht en raadsheer in de strafkamer van de Hoge Raad. Max Pam met zijn rubriek Ketter en Geest met berichten die voor goddelozen, humanisten en atheïsten van belang zijn. Marc Chavannes en Chris Rutenfrans over politieke actualiteiten Marc Chavannes is politiek commentator bij de NRC en Chris Rutenfrans is redacteur opiniepagina van de Volkskrant nl