Alles
OBA Live is een Radio-talkshow met gasten, discussie en commentaren over cultuur, politiek, wetenschap en moraal. Er is veel aandacht voor literatuur, film en theater. Elke werkdag tussen 19.00-20.00 uur rechtstreeks met publiek vanaf de 4e etage van de Openbare Bibliotheek (OBA) in Amsterdam. OBA Live is gratis toegankelijk voor publiek. Iedereen is van harte welkom!nl
U hoort vandaag bewerkingen van drie eerdere interviews van Theodor Holman. Lenie de Zwaan over ‘De sociale familie’: een voorstel voor een ‘leefvormneutraal’ belastingstelsel, dat niet verwijst naar burgerlijke staat (huwelijk, samenwonend, of iets dergelijks). De Zwaan is voorzitter van stichting CISA, het Centrum voor Individu & Samenleving. Zij zet zich al 25 jaar in voor maatschappelijke erkenning van de alleenstaande status als leefvorm. nl