Alles
OBA Live is een Radio-talkshow met gasten, discussie en commentaren over cultuur, politiek, wetenschap en moraal. Er is veel aandacht voor literatuur, film en theater. Elke werkdag tussen 19.00-20.00 uur rechtstreeks met publiek vanaf de 4e etage van de Openbare Bibliotheek (OBA) in Amsterdam. OBA Live is gratis toegankelijk voor publiek. Iedereen is van harte welkom!nl
Hoofdgast is Mark Dechesne sociaal psycholoog, verbonden aan de Universiteit Leiden. Onverschrokken reizen Nederlandse jihadi’s naar Syrië en Irak, hun dood tegemoet. Paradoxaal genoeg kan angst voor de dood daarbij een rol spelen, zegt Dechesne. Hoe ernstiger mensen zich bedreigd voelen in hun bestaan, des te groter hun opofferingsbereidheid voor een ideaal. Mark Dechesne promoveerde in 2001 op de invloed van angst voor de dood op sociaal gedrag. Na 2001 werkte hij onder meer voor het Amerikaanse National Consortium for the Study of Terrorism and Response to Terrorism (NC-START), het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme van de Universiteit Leiden, en een NAVO Centre of Excellence rond menselijke aspecten van de operationele omgeving. Gawie Keyser bespreekt de film ‘Fury’ van David Ayers. Gawie Keyser is filmcriticus bij De Groene Amsterdammer en schrijft filmblogs voor human.nl nl