Alles
OBA Live is een Radio-talkshow met gasten, discussie en commentaren over cultuur, politiek, wetenschap en moraal. Er is veel aandacht voor literatuur, film en theater. Elke werkdag tussen 19.00-20.00 uur rechtstreeks met publiek vanaf de 4e etage van de Openbare Bibliotheek (OBA) in Amsterdam. OBA Live is gratis toegankelijk voor publiek. Iedereen is van harte welkom!nl
Hoofdgast: Corine de Ruiter over het boek: ‘Ervaring niet vereist’, Léonie Holtes’ boek over misstanden in de tbs-kliniek. Holtes was 25 jaar oud toen ze er als psycholoog ging werken. Zij beëindigde haar leven in 2011. Maar haar kritische reflecties zijn nog steeds actueel, vindt Corine de Ruiter.Corine de Ruiter is hoogleraar forensische psychologie aan de Universiteit van Maastricht. Ervaring niet vereist’ verscheen bij Uitgeverij Podium. Max Pam met zijn rubriek Ketter en Geestmet berichten die voor goddelozen, humanisten en atheïsten van belang zijn. Panelgesprek over Politieke Beschouwingen met Martin Sommer en Nausicaa Marbe. Hoe staat de coalitie ervoor na twee dagen debat? Is men erin geslaagd om het ‘constructieve deel’ van de oppositie tegemoet te komen? En hoe gaat het verder met het ‘niet-constructieve deel’ van de oppositie, PVV, SP en PvdD die al aan het begin van de Algemene Beschouwingen een motie van wantrouwen indienden? Martin Sommer is politiek redacteur bij de Volkskrant en Nausicaa Marbe is columniste bij de Telegraafnl