Alles
OBA Live is een Radio-talkshow met gasten, discussie en commentaren over cultuur, politiek, wetenschap en moraal. Er is veel aandacht voor literatuur, film en theater. Elke werkdag tussen 19.00-20.00 uur rechtstreeks met publiek vanaf de 4e etage van de Openbare Bibliotheek (OBA) in Amsterdam. OBA Live is gratis toegankelijk voor publiek. Iedereen is van harte welkom!nl
Paul Scheffer over de toekomst van Europa. Amerika’s macht neemt af, er zijn spanningen met Rusland en het kalifaat is in opmars. Wat betekent dit voor Europa? En voor de democratie? Wat is belangrijker, macht of moraal? Paul Scheffer schreef over dit onderwerp het essay ‘De gewelddadige randen van het continent. Europa tussen macht en moraal.’ dat verscheen in de bundel Een ramp die Nederland veranderde? Nadenken over vlucht MH17 onder redactie van Gabriël van den Brink (uitgeverij BOOM). Max Pam met zijn rubriek Ketter en Geest met berichten die voor goddelozen, humanisten en atheïsten van belang zijn. Panel met Chris Rutenfrans en Nausicaa Marbe. Chris Rutenfrans is redacteur opiniepagina van de Volkskrant en Nausicaa Marbe is schrijfster en columniste bij De telegraafnl