Alles
OBA Live is een Radio-talkshow met gasten, discussie en commentaren over cultuur, politiek, wetenschap en moraal. Er is veel aandacht voor literatuur, film en theater. Elke werkdag tussen 19.00-20.00 uur rechtstreeks met publiek vanaf de 4e etage van de Openbare Bibliotheek (OBA) in Amsterdam. OBA Live is gratis toegankelijk voor publiek. Iedereen is van harte welkom!nl
Hoofdgast: Mathieu Segers. De Europese integratie nam sinds 1950 een vlucht zonder weerga, en Nederland moest mee. De geografie en naoorlogse omstandigheden lieten immers geen keuze. Althans, zo leek het. Waarom deed Nederland van meet af aan mee met de gemeenschappelijke Europese markt en munt? Hoe onvermijdelijk was de route die Nederland koos? Mathieu Segers schreef hier het boek ‘Reis naar het continent’ over, uitgegeven bij Prometheus. Mathieu Segers is als universitair docent en onderzoeker Europese integratie verbonden aan het Departement Geschiedenis (Faculteit Geesteswetenschappen) van de Universiteit Utrecht. Meer informatie over Mathieu Segers: http://www.uu.nl/gw/medewerkers/MLLSegers Gawie Keyser bespreekt een actuele bioscoopfilm. Panelgesprek over de actualiteit met Marcel Duyvestijn, journalist en blogger en schrijfster Nelleke Noordervliet .nl