Alles
OBA Live is een Radio-talkshow met gasten, discussie en commentaren over cultuur, politiek, wetenschap en moraal. Er is veel aandacht voor literatuur, film en theater. Elke werkdag tussen 19.00-20.00 uur rechtstreeks met publiek vanaf de 4e etage van de Openbare Bibliotheek (OBA) in Amsterdam. OBA Live is gratis toegankelijk voor publiek. Iedereen is van harte welkom!nl
Hoofdgast is Coen Brummer over zijn boek ‘Vuile handen. Michael Ignatieff en andere politiek denkers over de strijd tussen ideeën en macht.’ Hoe goed sluiten politieke filosofieën en de politieke praktijk op elkaar aan? Brummer interviewde politiek denkers die tevens actief zijn geweest in de politiek om het te hebben over ideeën over vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid, en de mate waarin er voor die ideeën ruimte is in de politieke arena. Coen Brummer (1986) studeerde geschiedenis en filosofie. Hij was panellid bij OBA Live en werkte als beleidsmedewerker en persvoorlichter op het Binnenhof. Sinds september 2014 is hij speechschrijver op het ministerie van Veiligheid en Justitie. nl