Alles
OBA Live is een Radio-talkshow met gasten, discussie en commentaren over cultuur, politiek, wetenschap en moraal. Er is veel aandacht voor literatuur, film en theater. Elke werkdag tussen 19.00-20.00 uur rechtstreeks met publiek vanaf de 4e etage van de Openbare Bibliotheek (OBA) in Amsterdam. OBA Live is gratis toegankelijk voor publiek. Iedereen is van harte welkom!nl
Miranda de Meijer over de vermenging van onder- en bovenwereld Hennepteelt, fraude, matchfixing: deze vormen van criminaliteit zijn verweven in onze samenleving. Ook wethouders en gemeenteraadsleden hebben banden met de onderwereld. De bescherming van de rechtsstaat is niet meer alleen de taak van de politie en het OM, zegt Miranda de Meijer. Burgers moeten elkaar durven aanspreken op immoreel gedrag. Mr. dr. Miranda de Meijer is advocaat-generaal bij het parket in Den Haag en bijzonder hoogleraar Openbaar Ministerie aan de UvA. Zij doet onderzoek naar verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit.nl