Alles
OBA Live is een Radio-talkshow met gasten, discussie en commentaren over cultuur, politiek, wetenschap en moraal. Er is veel aandacht voor literatuur, film en theater. Elke werkdag tussen 19.00-20.00 uur rechtstreeks met publiek vanaf de 4e etage van de Openbare Bibliotheek (OBA) in Amsterdam. OBA Live is gratis toegankelijk voor publiek. Iedereen is van harte welkom!nl
Hoofdgast is publicist Syp Wynia over zijn boek ‘Achter de dijken. Kleine geschiedenis van het moderne Nederland.’ In het boek staan Wynia’s opstellen over Nederland die hij schreef voor Elsevier. Hij gaat in op zaken als gelijkheid, immigratie en het koningshuis, maar besteedt ook aandacht aan de vaatwasser en de gloeilamp. Een portret van de Nederlandse moraal van de afgelopen tien jaar. Max Pam met zijn rubriek Ketter en Geest met berichten die voor goddelozen, humanisten en atheïsten van belang zijn. Sywert van Lienden en Marcel Duyvestijn over politieke actualiteiten Marcel Duyvestijn is journalist en Sywert van Lienden is politiek commentator nl