Alles
OBA Live is een Radio-talkshow met gasten, discussie en commentaren over cultuur, politiek, wetenschap en moraal. Er is veel aandacht voor literatuur, film en theater. Elke werkdag tussen 19.00-20.00 uur rechtstreeks met publiek vanaf de 4e etage van de Openbare Bibliotheek (OBA) in Amsterdam. OBA Live is gratis toegankelijk voor publiek. Iedereen is van harte welkom!nl
Hoofdgast is Dirk Verhofstadt over zijn boek ‘Cesare Beccaria. 250 jaar Over misdaden en straffen’ . Beccaria was een Italiaanse denker die een grote invloed heeft gehad op het westerse strafrecht. In een tijd waarin foltering en de doodstraf nog doodnormaal waren, pleitte hij voor menswaardige, rationele straffen. Hoe ver reikt zijn invloed? En is zijn denken nog steeds actueel? Zie voor meer informatie over het boek: http://www.houtekiet.be/boeken/p/detail/250-jaar-over-misdaden-en-straffen Max Pam met zijn rubriek Ketter en Geest met berichten die voor goddelozen, humanisten en atheïsten van belang zijn. Panelgesprek over Troonrede en Algemene Beschouwingen Martin Sommer en Nelleke Noordervliet maken de balans op van de afgelopen politieke week. Wat zijn de plannen en kreeg het kabinet daar voldoende steun voor? Waar liggen accenten en is er - met het oog op de actualiteit - bijvoorbeeld meer 'buitenland' in het beleid? Martin Sommer is parlementair journalist bij de Volkskrant en Nelleke Noordervliet is schrijfsternl