Alles
OBA Live is een Radio-talkshow met gasten, discussie en commentaren over cultuur, politiek, wetenschap en moraal. Er is veel aandacht voor literatuur, film en theater. Elke werkdag tussen 19.00-20.00 uur rechtstreeks met publiek vanaf de 4e etage van de Openbare Bibliotheek (OBA) in Amsterdam. OBA Live is gratis toegankelijk voor publiek. Iedereen is van harte welkom!nl
Hoofdgast: Joep Leerssen over nieuwe vormen van onderwijs in een multiculturele samenleving. Vele generaties waren vertrouwd met de boeken van Annie Schmidt, maar ze verdwijnen langzamerhand uit het moderne lesaanbod, net als de vaderlandse geschiedenis die zich beperkt tot een bezoek aan het Muiderslot van Floris de Vijfde. Leerlingen met een multiculturele achtergrond vragen om andere lesstof. Tegelijk is het ook niet meer vanzelfsprekend dat kinderen op school drie vreemde talen leren spreken. Joep Leerssen maakt zich zorgen over deze veranderingen in ons onderwijssysteem. Hoe kunnen leerlingen met verschillende achtergrond integreren zonder kennis van elkaars cultuur? Prof. Joep Leerssen is hoogleraar Europese Studies, in het bijzonder moderne Europese letteren, aan de Universiteit van Amsterdam. Gawie Keyser bespreekt de film ‘Michiel de Ruyter’. Gawie Keyser is filmcriticus bij De Groene Amsterdammer en blogt op human.nl Ad Verbrugge is vandaag ‘huisfilosoof’.nl