Alles
OBA Live is een Radio-talkshow met gasten, discussie en commentaren over cultuur, politiek, wetenschap en moraal. Er is veel aandacht voor literatuur, film en theater. Elke werkdag tussen 19.00-20.00 uur rechtstreeks met publiek vanaf de 4e etage van de Openbare Bibliotheek (OBA) in Amsterdam. OBA Live is gratis toegankelijk voor publiek. Iedereen is van harte welkom!nl
Hoofdgast : historicus Piet de Rooy over zijn boek ‘Ons stipje op de wereldkaart. De politieke cultuur van Nederland in de negentiende en twintigste eeuw.’ De geschiedenis van de Nederlandse politieke cultuur is veel hobbeliger dan vaak wordt voorgesteld: lange perioden van stabiliteit worden afgewisseld met snelle, plotselinge verandering. Piet de Rooy vergelijkt de ontwikkeling van de politiek met de evolutietheorie: het gaat om verdringen, strijd en aanpassing. Max Pam met zijn rubriek Ketter en Geest met berichten die voor goddelozen, humanisten en atheïsten van belang zijn. Panelgesprek met Martin Sommer en Sywert van Lienden over het Groene Geloof van Wubbo Ockels Discussie naar aanleiding van opiniestuk van Martin Sommer in de Volkskrant. Strekking daarvan: het moderne milieudebat heeft trekjes van een religie, met rituelen, dogma’s en intolerante kanten. En eigenlijk was Wubbo Ockels daar - met zijn nalatenschap ‘de tien geboden’ - de verpersoonlijking van. Hij was warm pleitbezorger van het voortbestaan van de aarde, maar ook een enorme doemdenker. Martin Sommer is parlementair journalist bij de Volkskrant en Sywert van Lienden is politiek commentatornl