Alles
OBA Live is een Radio-talkshow met gasten, discussie en commentaren over cultuur, politiek, wetenschap en moraal. Er is veel aandacht voor literatuur, film en theater. Elke werkdag tussen 19.00-20.00 uur rechtstreeks met publiek vanaf de 4e etage van de Openbare Bibliotheek (OBA) in Amsterdam. OBA Live is gratis toegankelijk voor publiek. Iedereen is van harte welkom!nl
Hoofdgast is Maarten van Buuren over raddraaier en Nederlandse filosoof Baruch Spinoza (1632 – 1677). Spinoza is filosoof, wiskundige, politiek denker en lenzenslijper. Hij verdedigde zeer revolutionaire denkbeelden, ontkende de wonderen van Christus en baseerde zich in zijn theorieën op de rede. Maarten van Buuren is hoogleraar Moderne Letterkunde aan de Universiteit van Utrecht. Elfde aflevering in een reeks ‘raddraaiers’ over mensen die onze moraal veranderden. Boris van der Ham is voorzitter van het Humanistisch Verbond en geeft maandelijks commentaar op een actualiteit. Stephan Sanders over ‘morele verwarring’ Stephan Sanders is columnist bij Vrij Nederland.Nelleke Noordervliet over de crisis in de democratie. 'What was democracy'? Twee jonge Amerikaanse politicologen maken de balans op in een recent artikel uit The Nation, licht cynisch maar serieus. Nelleke Noordervliet is schrijfster.nl