Alles
OBA Live is een Radio-talkshow met gasten, discussie en commentaren over cultuur, politiek, wetenschap en moraal. Er is veel aandacht voor literatuur, film en theater. Elke werkdag tussen 19.00-20.00 uur rechtstreeks met publiek vanaf de 4e etage van de Openbare Bibliotheek (OBA) in Amsterdam. OBA Live is gratis toegankelijk voor publiek. Iedereen is van harte welkom!nl
Hoofdgast: Chris Rutenfrans over het toenemend aantal euthanasieverzoeken Het aantal euthanasieverzoeken stijgt in Nederland. Ook demente bejaarden en psychiatrische patiënten komen ervoor in aanmerking. Daarmee is de euthanasiepraktijk ontspoord, vindt Rutenfrans. Volgens hem moeten artsen terug naar de stelregel: gij zult niet doden. En in het uiterste geval hun keuzes verantwoorden voor de rechter. Chris Rutenfrans is redacteur Opinie bij de Volkskrant. In 1986 publiceerde hij samen met Andreas Burnier ‘Mag de dokter doden? – Argumenten en documenten tegen euthanasie’. Gawie Keyser bespreekt een actuele film die aansluit bij het thema. Gawie Keyser is filmcriticus bij De Groene Amsterdammer en blogt op human.nl Ad Verbrugge, filosoof.nl