Alles
OBA Live is een Radio-talkshow met gasten, discussie en commentaren over cultuur, politiek, wetenschap en moraal. Er is veel aandacht voor literatuur, film en theater. Elke werkdag tussen 19.00-20.00 uur rechtstreeks met publiek vanaf de 4e etage van de Openbare Bibliotheek (OBA) in Amsterdam. OBA Live is gratis toegankelijk voor publiek. Iedereen is van harte welkom!nl
Paul de Beer over de relatie tussen keuzevrijheid en solidariteit Door bezuinigingen, de privatisering van de zorg, en de overheveling van zorgtaken naar gemeenten, krijgt de Nederlandse burger steeds meer te kiezen. Maar als mensen keuzes krijgen voorgelegd, zegt hoofdgast Paul de Beer, gaan ze doorgaans voor hun eigen belang. Kalft onze solidariteit met de verzorgingsstaat af? Hoe erg is dat? En kan het nog teruggedraaid worden? Paul de Beer is hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam. Pieter Hilhorst is oprichter van een van de eerste broodfondsen: een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers, gestoeld op onderlinge solidariteit. Pieter Hilhorst is publicist, politicoloog en oud PvdA-wethouder van Amsterdam. Stine Jensen is vandaag 'Huisfilosoof' in OBA Live / Filosofie.nl