Alles
OBA Live is een Radio-talkshow met gasten, discussie en commentaren over cultuur, politiek, wetenschap en moraal. Er is veel aandacht voor literatuur, film en theater. Elke werkdag tussen 19.00-20.00 uur rechtstreeks met publiek vanaf de 4e etage van de Openbare Bibliotheek (OBA) in Amsterdam. OBA Live is gratis toegankelijk voor publiek. Iedereen is van harte welkom!nl
Hoofdgast: socioloog en rechtskundige Kees Schuyt over morele moed. Nu onze verzorgingsstaat verandert en de economie de zorg, de wetenschap en de kunst binnendringt, wordt de morele vorming ondermijnd, aldus Kees Schuyt onlangs in De Groene. Wat heeft dat voor gevolgen? Hoe leer je morele vaardigheden aan? Hoe word je een individu? En hoe zorg je als samenleving dat er ruimte is voor morele moed? Kees Schuyt hield op 31 oktober 2014 de 18e Multatuli-lezing. Meer informatie: http://www.multatuli-lezing.nl/ Max Pam met zijn rubriek Ketter en Geest met berichten die voor goddelozen, humanisten en atheïsten van belang zijn. Chris Rutenfrans, Nausicaa Marbe en Judit Neurink over politieke actualiteiten Chris Rutenfrans is redacteur opiniepagina van de Volkskrant, Nausicaa Marbe is schrijfster en columniste in De Telegraaf en Judit Neurink is Midden-Oosten correspondente en schrijfster van de roman ‘De Joodse Bruid’ http://www.uitgeverijjurgenmaas.nl/de-joodse-bruid-br-em-het-verdwenen-verleden-van-irak-emnl