Alles
OBA Live is een Radio-talkshow met gasten, discussie en commentaren over cultuur, politiek, wetenschap en moraal. Er is veel aandacht voor literatuur, film en theater. Elke werkdag tussen 19.00-20.00 uur rechtstreeks met publiek vanaf de 4e etage van de Openbare Bibliotheek (OBA) in Amsterdam. OBA Live is gratis toegankelijk voor publiek. Iedereen is van harte welkom!nl
Hoofdgast is strafrechtjurist Tineke Cleiren over haar boek 'Strafrecht. Tussen ratio en emotie'. De rechtspraak ligt tegenwoordig onder een vergrootglas en de politieke en maatschap-pelijke druk om strenger te straffen neemt toe. Strafrecht moet laveren tussen ratio en emotie. Wat zijn de mogelijkheden en de dilemma's van het strafrecht? Nausicaa Marbe over verhalen van achter het IJzeren Gordijn. De Amerikaanse journaliste Anne Applebaum schreef ‘IJzeren Gordijn’ over de inlijving van Oost-Europa 1944- 1956. Het zijn persoonlijke interviews en archiefmateriaal over het dagelijks leven in een dictatuur, waar hoop op een betere toekomst na de oorlog vals bleek. Panelgesprek over morele actualiteiten met Stephan Sanders en Joep Schrijvers. Stephan Sanders is columnist bij Vrij Nederland en Joep Schrijvers is auteurnl