Alles
OBA Live is een Radio-talkshow met gasten, discussie en commentaren over cultuur, politiek, wetenschap en moraal. Er is veel aandacht voor literatuur, film en theater. Elke werkdag tussen 19.00-20.00 uur rechtstreeks met publiek vanaf de 4e etage van de Openbare Bibliotheek (OBA) in Amsterdam. OBA Live is gratis toegankelijk voor publiek. Iedereen is van harte welkom!nl
Gesprek met historicus Philipp Blom. Hij verkreeg wereldfaam met zijn boek Het verdorven genootschap over de vergeten radicale verlichting in Frankrijk. Dit jaar sprak hij zowel de Van der Leeuw-lezing als de Socrateslezing uit. Hij is een hartstochtelijk seculier humanist pleitbezorger van een nieuwe Verlichting. Citaat van Philipp Blom uit dit interview: “We worden niet gestuurd door onze ratio, dat is de misvatting van de Verlichting. We zijn lichamelijke wezens en we worden gedreven door wellust! Maar we moeten Eros wel opvoeden”. De rechtstreekse reguliere OBA Live uitzendingen vanuit de Openbare Bibliotheek Amsterdam starten weer op alle werkdagen vanaf maandag 7 januari 2013. nl