Alles
OBA Live is een Radio-talkshow met gasten, discussie en commentaren over cultuur, politiek, wetenschap en moraal. Er is veel aandacht voor literatuur, film en theater. Elke werkdag tussen 19.00-20.00 uur rechtstreeks met publiek vanaf de 4e etage van de Openbare Bibliotheek (OBA) in Amsterdam. OBA Live is gratis toegankelijk voor publiek. Iedereen is van harte welkom!nl
Hoofdgast is Douwe Draaisma, hoogleraar geschiedenis van de psychologie aan de Universiteit te Groningen, over zijn boek ‘De Dromenwever’ (Historische Uitgeverij). Wat hebben psychologie en neurologie de afgelopen halve eeuw opgehelderd over ons nachtleven? Max Pam met zijn rubriek Ketter en Geest. Panelgesprek met Marc Chavannes en Rob Goossens over o.a.de impact van de Libor-fraude. De Rabobank is zijn reputatie kwijt. Wat betekent het als consumenten niet langer op hun bank kunnen vertrouwen? Bestaan er schone banken? Tweede onderwerp: de nieuwe rol van de Eerste Kamer. Van de week was er een tamme confrontatie van het kabinet met de Eerste Kamer over het Herfstakkoord. Is de eerste kamer nog steeds een filter voor onbesuisde wetgeving, ook nu de fractiediscipline van de gedoogpartijen zwaarder weegt dan tevoren?nl