Alles
nl
Hoofdgast is Liesbeth Noordegraaf-Eelens filosofe en econome. Zij zal haar visie geven op de economische crisis en waarschuwen voor een al te groot geloof in de economie. Theodor Holman zal het met haar hebben over de grote rol die emotie speelt bij de economie, zoals wantrouwen, angst, maar ook vertrouwen en geloof. Liesbeth Noordegraaf-Eelens is verbonden aan de Erasmus Universiteit en de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.nl