Alles
Het programma waar iedereen wijzer van wordt. nl
Uit de samenleving klinkt zo nu en dan een roep om herinvoering van de doodstraf, maar die geluiden worden snel weer gesmoord met het argument dat wij een beschaafd land zijn en daar hoort de doodstraf niet thuis. Henk van Middelaar in gesprek met Paul Cliteur, hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap aan de universiteit van Leiden.nl