Alles
Het programma waar iedereen wijzer van wordt. nl
Monique Leyenaar is hoogleraar Vergelijkende Politicologie, ze spreekt in de serie over gemeenteraadsverkiezingen. Ze pleit voor nieuwe vormen van burgerparticipatie en geeft hier concrete voorbeelden voor. Daarna zet filosofe Stine Jensen vraagtekens bij waarde van Facebookvriendschap. Maar eerst spreekt Wim Noordhoek over de controversiële uitspraak van John Lennon: "We (The Beatles) are more popular than Jesus."nl