Alles
Het programma waar iedereen wijzer van wordt. nl
Historicus Maarten van den Bos schreef het boek 'Mensen van goede wil,' Pax Christi 1948 – 2013, over de geschiedenis van de vredesbeweging in ons land. En dan met name over de katholieke vredesorganisatie Pax Christi. Er waren tijden dat Pax Christi en het IKV, het Interkerkelijk Vredesberaad, dagelijks het nieuws in de dagbladen en op radio en televisie domineerden. Dat waren de jaren van de grote landelijke manifestaties tegen de komst van de kruisraketten en de neutronenbom. Maar die gloriejaren lijken inmiddels voorbij.nl