Alles
NPS Matineenl
Vooruitblikkend op het concert dat a.s. maandag in zijn geheel wordt uitgezonden gaat regisseur Jellie Dekker op zoek naar de ontstaansgeschiedenis en het functioneren van de Kinderkoor Academie.nl