Alles
Het actualiteitenprogramma van de NPS, VARA en de NOS.nl
De gymnasia in Nederland worden veelal bevolkt door blanke leerlingen. Bij de meeste gymnasia heeft het werven van allochtone studenten geen prioriteit.nl