Alles
Er wordt terug gekeken naar grote en opmerkelijke nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar.nl
Als er één rode draad in het wereldnieuws van 2011 te ontdekken valt, is het wel de mondiale volkswoede die vaak uitmondde in massale protesten.nl