Alles
nl
In zijn proefschrift laat archeoloog Daan Raemaekers zien hoe de Swifterband-cultuur heeft bijgedragen aan de overgang van het jager-verzamelaar bestaan naar een bestaan gebaseerd op akkerbouw en veeteelt. Deze overgang blijkt in veel gebieden zeer geleidelijk te zijn verlopen: mensen bleven lange tijd jagen en verzamelen naast het verbouwen van land en houden van dieren. Daan Raemaekers mocht voor zijn werk op 29 oktober de Bulthuis van Oosternielandprijs in ontvangst nemen. Deze is bedoeld voor onderzoekers die een antwoord vinden op de vragen "vanwaar komen wij?" en "waarheen gaan wij?" Over de energieopbrengst van windmolens verschillen de meningen. Ingenieur Hans Halkema meent dat windenergie gebakken lucht is en dat de overheid alleen goede sier wil maken met de "zotte kleine windmolentjes". Professor Gijs van Kuik van de TU Delft ziet wel een toekomst voor windmolens. Zeker wanneer ze in grote getale op de noordzee worden geplaatst.nl