Alles
nl
Tekort aan vitamine D wordt van oudsher geassocieerd met botafwijkingen. Om deze te voorkomen werden kinderen vroeger getreiterd met de beruchte eetlepel levertraan. Maar wat gebeurt er als zwangere vrouwen onvoldoende vitamine D hebben? Volgens een omstreden theorie lopen hun kinderen een verhoogde kans op schizofrenie. Autochtone Nederlandse vrouwen zouden genoeg zonlicht opvangen om vitamine D aan te maken. Veel allochtone vrouwen blijken echter een onmeetbaar laag gehalte aan vitamine D in het bloed hebben. Door het dragen van een sluier, een donkere huidskleur en veel thuiszitten, nemen zij minder vitamine D op uit zonlicht. Door een ander voedingspatroon -vitamine D zit onder andere in vette vis, margarine en melk- lopen allochtonen vaak ook deze vitaminebron mis. Als vitamine D-gebrek verband zou houden met schizofrenie en allochtonen een risicogroep vormen, is het te verwachten dat schizofrenie vaker voorkomt onder allochtonen. Onlangs werd dit vermoeden bevestigt. Maar is dat werkelijk een bewijs voor de theorie? Jair Stein ging op onderzoek uit. Zoet en zout water hebben we in overvloed. Het is echter minder goed gesteld met de overgangsgebieden tussen zoet en zout. Ir Jaap Graveland van het Rijksinstituut voor Kust en Zee werkt aan herstel en zelfs herintroductie van deze bijzondere natuurgebieden. Ger Jochems spreekt met hem. Elsbeth Nagtegaal deed onderzoek naar melatonine, een wonderlijk hormoon dat de biologische klok in de hersenen regelt. De stof blijkt goed te werken als slaapmiddel, maar mag niet als medicijn worden verkocht. Nagtegaal promoveerde vorige week aan de Universiteit van Amsterdam.nl