Alles
nl
Yasmin is een anticonceptiepil met een nieuw soort progestageen. Hierdoor valt de pil buiten classificaties als 2e of 3e generatie anticonceptiepillen. De trombose-risico’s van deze “4e generatiepil” kunnen nog niet ingeschat worden. Toch wordt deze pil aan naar schatting 35.000 vrouwen voorgeschreven, tegen de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap in. Volgens het CBG schrijven huisartsen de nieuwe pil vaak voor, in de veronderstelling dat het risico op trombose kleiner is dan bij tweede of derde generatiepillen. Harde bewijzen voor deze veronderstelling ontbreken. In oktober 2001 overleed een jonge vrouw aan de gevolgen van een longembolie, een ernstige complicatie van trombose. In april 2001 was zij begonnen met Yasmin, een produkt van het farmaceutische bedrijf Schering. De pil was diezelfde maand op de Nederlandse markt verschenen. Obductie door R. Veldhuizen in het Medisch Centrum Haaglanden in Den Haag heeft uitgewezen dat er naast het gebruik van de anticonceptiepil geen andere risicofactoren voor trombose aangetroffen konden worden. Ook is bloed geprikt bij de ouders. Hieruit is gebleken dat het meisje niet belast was met de erfelijke stollingsafwijking "Factor V Leiden". Uit gegevens van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) blijkt dat er naar aanleiding van de fatale longembolie Europees overleg is geweest over de trombose-risico’s van Yasmin. De Stichting Lareb, die landelijk bijwerkingen registreert, zal een artikel over de zaak publiceren in een Engels medisch vakblad. Het CBG meldt verder dat ook in Denemarken een vrouw is overleden na gebruik van Yasmin. De 37-jarige vrouw stierf eveneens ten gevolge van “thrombo-embolische gebeurtenissen”. Bij vrouwen die geen anticonceptiepil gebruiken wordt het jaarlijks aantal gevallen van trombose geschat op 5-10 per 100.000 vrouwen. Bij de tweede generatie anticonceptiepil ligt het aantal op 20 gevallen per 100.000 vrouwen. In een Europees rapport uit september 2001 is officieel vastgesteld dat de derde generatie anticonceptiepil een verhoogd trombose-risico geeft, dat zorgt voor 30 tot 40 gevallen per 100.000 vrouwen. Yasmin met een nieuwe hormoonsamenstelling is de enige in zijn soort als vierde generatiepil. Volgens een telefonische reactie van Dr. Hoek, Medisch Directeur van pil-fabrikant Schering, is Yasmin een zeer veilige pil. Hij schat het aantal trombose-gevallen op 5 per 100.000. Deze schatting strookt echter niet met de gegevens van het CBG, waaruit blijkt dat er 40 spontane trombose-meldingen gedaan zijn op 500.000 vrouwen. Aangezien trombose slechts in 1 procent van de gevallen een dodelijke afloop heeft, lijkt het waarschijnlijk dat het werkelijke aantal trombose-gevallen hoger ligt. Toch pleit Dr. Hoek voor het bijstellen van de richtlijn van het Nederlands Huisartsen Genootschap, waarin nu nog afgeraden wordt Yasmin voor te schrijven. Yasmin is volgens hem immers een opvallend veilige anticonceptiepil. Zijn reactie op twee doden in minder dan een jaar na gebruik: "Dat is zeker niet wenselijk, laat ik het zo zeggen. Als we dat zouden kunnen vermijden zouden we dat natuurlijk maar al te graag doen" In Noorderlicht Radio gesprekken met: -de moeder van het Nederlandse meisje dat kort na gebruik van Yasmin overleed; -Veldhuizen, de patholoog die het lichaam onderzocht heeft; -Frits Rosendaal, hoogleraar klinische epidemiologie aan de Universiteit Leiden; -Kees van Grootheest van Stichting Lareb, de landelijke evaluatie en registratie bijwerkingen; -Pim Assendelft, hoofd van het Nederlands Huisartsen Genootschap; -Marjolein de Booys van de Vereniging Van Vaatpatienten; -Dr. Hoek, Medisch Directeur van Schering Beneluxnl