Alles
nl
Een grote meteoriet maakte 65 miljoen jaar geleden een einde aan het leven van de dinosauriërs. De Amsterdamse geoloog en paleontoloog Jan Smit was een van de eersten die dit in de jaren 70 ontdekte. Afgelopen maand was Smit in Mexico om de meteorietinslag te bestuderen. Nu is hij terug om verslag te doen van zijn bevindingen. Het verschil in leiderschap tussen mannen en vrouwen is minder groot dan vaak wordt aangenomen. Dat blijkt uit een studie van Marloes van Engen, die onlangs op haar onderzoek promoveerde aan de Katholieke Universiteit Brabant. Verder een gesprek met hoogleraar Pim van Lommel over zijn 13-jaar durende studie naar bijna-dood ervaringen (BDE). Van Lommel, als cardioloog werkzaam bij het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem, concludeert uit zijn onderzoek dat het bewustzijn geen produkt van de hersenen kan zijn. Slechts 18% van de 434 patiënten die werden bijgebracht na een hartstilstand hadden een herinnering aan de periode dat zij buiten bewustzijn waren. Daarvan kon 12% gekenmerkt worden als een typische BDE (zien van licht aan het einde van een tunnel; buiten lichaam treden; leven als een film aan je voorbij zien gaan, etc). Als de BDE een fysiologische verklaring heeft, zoals zuurstoftekort in de hersenen, zou je verwachten dat een veel hoger percentage een BDE zou melden. Ook blijkt de BDE niet samen te hangen met medicijngebruik of angst voor de dood. Belangrijker is echter van Lommel's constatering dat de BDE plaatsvindt als de patiënt niets meer kàn waarnemen. Ongeveer 10 seconden na hartstilstand is er geen meetbare electrische activiteit in de hersenen. De patiënten zijn dan klinisch dood en hun hersenen zijn dan uitgeschakeld. Voor van Lommel staat vast dat op hetzelfde moment een BDE kan plaatsvinden. Zijn conclusie: het bewustzijn moet ergens anders zitten dan in de hersenen. Waar het bewustzijn wèl zit is ook voor van Lommel een raadsel. Van Lommel's controversiële verklaring voor de BDE wordt niet gedeeld door de meeste neurobiologen. Zij menen dat een vlak EEG niet betekent dat de hersenen totaal niet meer actief zijn. Andere sceptici denken dat de BDE plaatsvindt vlak voor verlies van het bewustzijn en niet tijdens de klinische dood. Niemand heeft echter een overtuigende verklaring voor de wonderlijke herinneringen die mensen hebben aan zaken die zij nooit waargenomen konden hebben.nl