Alles
nl
Volgens de klassieke mechanica is materie opgebouwd uit deeltjes. De quantummechanica zegt dat materie uit golven bestaat. Onder normale omstandigheden is dit niet zichtbaar. Pas als materie afkoelt tot extreem lage temperaturen komt de golf-eigenschap naar voren. Bij de laagst haalbare temperaturen treedt ook een ander effect op: de golflengtes van de verschillende atomen gaan overlappen, waarbij de atomen hun individuele eigenschappen verliezen. Samen vormen zij dan één grote golf, een zogeheten "Bose-Einstein condensaat". Dit jaar kreeg de natuurkundige Wolfgang Ketterle de Nobelprijs voor onderzoek naar Bose-Einstein condensaten. Dr. Klaasjan van Druten van de TU Delft deed onderzoek met hem en vertelt over deze merkwaardige superatomen. Chantal Melser promoveerde aan de Universiteit Leiden op een onderzoek naar selectieve abortus bij planten. Al langer was bekend dat planten meer bloemen maken dan nodig. Uit het onderzoek van Melser blijkt nu dat planten juist de embryonale kneusjes aborteren. Of het om een actieve ingreep van de ouderplant gaat, is niet duidelijk. Het zou namelijk kunnen dat de minder geslaagde exemplaren ook zonder ouderlijk ingrijpen afsterven, door het proces van natuurlijke selectie. Toch blijkt screening van gezonde embryo's een natuurlijker proces dan vaak gedacht wordt. Wat zegt dat over medisch ethische discussies in verband met selectieve abortus bij de mens? Ger Jochems in gesprek met Chantal Melser.nl