Alles
nl
Criminaliteit wordt beschouwd als een van de belangrijkste maatschappelijke problemen. Toch kunnen politie en Justitie bij de bestrijding ervan nauwelijks terugvallen op wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek komt weliswaar geleidelijk op gang, maar is slecht georganiseerd en ontbeert een samenhangend, lange termijn, multidisciplinair gericht Masterplan. De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) heeft drie deskundigen bereid gevonden hiernaar onderzoek te doen en te komen met een voorstel tot verbetering. Ger Jochems praat met prof.dr.Henk van de Bunt, criminoloog en één van de drie onderzoekers. Paleontologen van de Universiteit van Amsterdam onderzochten in Zuid-Mexico de relatie tussen klimaat-verandering en het ineenstorten van het Mayarijk. Prof.dr.Henry Hooghiemstra, palynoloog en kwartair ecoloog, doet verslag. In de bestrijding van kanker worden hoopgevende, maar geen baanbrekende resultaten geboekt. Bij 4 van de 24 patienten blijken medicijnen (angiostatines)aan te slaan die bloedtoevoer naar de tumor kunnen remmen. Jan Donkers spreekt met prof. dr. Emiel Voest van het Utrechts Medisch Centrum over de reele perspectieven van deze behandelmethode en vertekening van de resultaten in de media.nl