Alles

nieuwjaarsboodschap van zijne exellentie den minister van Oorlog dr. J. Meynen