Alles

Nieuwjaarsboodschap van zijne exellentie den minister van Oorlog dr. J. Meynen