Alles
De Stichting Zendtijd voor Kerken (ZvK) wil door het uitzenden van met name kerkdiensten en samenkomsten via radio en televisie in dienst staan van de kerken. De ZvK zendt uit namens De Christelijke Gereformeerde Kerken, De Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) in Nederland, De Nederlands Gereformeerde Kerken, De Unie van Baptistengemeenten in Nederland en Stichting Zendtijd Evangelische Gemeenten.nl
Voorganger: ds. Arjan Witzier. Thema: Volhouden! Egbert van Westering, orgel. Gemengd Koor Excelsior o.l.v. Tobias Katsman. Orde van dienst. Welkom. Persoonlijk stil gebed. Votum/groet. Samenzang: LvdK 84: 1, 3, 4. Gebed. Koor: Gods rechterhand. Lezing van de Wet. Samenzang: OB 42: 1, 3. Schriftlezing: Hebreeën 11: 8-19. Koor: Gods rechterhand. Samenzang: LvdK 3: 1, 6. Preek n.a.v. Hebreeën 11: 16. Samenzang: LvdK 441: 1, 2, 12. Dankgebed/voorbede. Samenzang: OB 68: 10. Zegen.nl