Alles
Een programma met koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in Nederland.nl
Vanuit de Martinikerk in Franeker. Uniek voor deze opname is dat er een aantal liederen uit de bundel 80 lieten út Taizé met Friese teksten zullen worden gezongen.nl