Alles
Een programma met koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in Nederland.nl
Met de koren van Jaap Kramer, zoals mannenkoor Soli Deo Gloria uit Urk, Gospelkoor Tin Speranza, de gemengde koren Zon en Zegen en Gereformeerd Kerkkoor Urk en solist Martin Brand.nl