Alles
Een programma met koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in Nederland.nl
De Grote of Jacobijnerkerk is de oudste en bouwkundig belangrijkste kerk van Leeuwarden.nl