Alles
Een programma met koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in Nederland.nl
Koor- en samenzang vanuit de Martinikerk in Bolsward met onder andere de Ichthuscantorij onder leiding van Geke Bruining.nl