Alles
Een programma met koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in Nederland.nl
Koor- en samenzang rond het thema Palmpasen met passende en opgetogen liederen zoals 'Hosanna in de hoge' en 'Psalm 122' zullen worden gezongen.nl