Alles
Een programma met koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in Nederland.nl
Vanuit de Bonifatiuskerk in Leeuwarden met een groot samengesteld mannenkoor w.o. Interkerkelijk Mannenkoor Drachten, Lemster Mannenkoor, Chr. Mannenkoor Westerlauwers.nl