Alles
Een programma met koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in Nederland.nl
Nederland Zingt met liederen van Gods leiding in ons leven met o.a. 'Heer, wilt U mijn leidsman wezen'?, 'God wijst mij een weg' en 'Jezus ga ons voor' van Nikolaus Ludwig Graaf von Zinzendorf.nl