Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Het is Gods verlangen om ons te zegenen. Want met een zegen wordt een verbinding gemaakt tussen God en ons mensen. In deze uitzending zingen we liederen rond het thema 'Zegen mij'. nl