Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Mark en Hanneke Liefhebber verliezen in hun jeugd het geloof in God. Bij de Navigators in Utrecht neemt hun leven een andere wending. Gesprekken en meditatie worden afgewisseld met koor- en samenzang.nl