Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Ds. Arie van der Veer ontmoet geestelijk verzorger Rita Renema. Rita kreeg in korte tijd twee keer kanker. Verder houdt ds. Arie van der Veer de meditatie, afgewisseld met koor- en samenzang.nl