Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
We stellen elkaar vaak de vraag: 'Gelooft u in God?' Maar is het besef dat God in ons gelooft niet veel wezenlijker?nl