Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Gastpresentator ds. André Priem ontmoet op het waddeneiland Ameland Hans en Jannie Boven.nl