Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Meneer Siertsema is een van de zes mensen die drie dagen lang verborgen heeft gezeten in de schuilplaats van het huis van Corrie ten Boom in Haarlem. Ds. Arie van der Veer gaat bij hem op bezoek.nl